«Աղաբաբյանս» հյուրանոցային համալիրը յուրահատուկ է իր կոնֆերանս դահլիճով, որտեղ կարելի է կազմակերպել ցանկացած տիպի հանդիպում՝ փոքր և սոցիալական հանդիպումներից մինչև բիզնես սեմինարներ ու պրեզենտացիաներ, միջազգային ժողովներ և այլն: